רשימת המתנה וייצמן 2024

    שימו לב הרישום לרשימת ההמתנה אינו מהווה אישור הרשמה לקייטנה.